Business

Drømmer du i fremtiden om, at investere i en bolig på Frederiksberg kan dette blive en af livets dyreste investeringer.

Virksomhed

Bedste Mægler

Adresse

Borupvang 3, 2759 Ballerup

E-mail

admin@xn--bedstemgler-g9a.dk

Webside

https://xn--bedstemgler-g9a.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 22. februar

Boligkøb på Frederiksberg

Priserne på ejerlejligheder er i øjeblikket på sit højeste, hvis man ser tilbage på de seneste 3 år.

Priserne stiger

Med en gennemsnitlig udbudspris per kvadratmeter på cirka 48.800 kr., topper kommunen listen som Danmarks dyreste kommune at købe ejerlejlighed i. Som boligkøber er det vigtigt, at en investering af denne størrelse gøres så nøjagtig og gennemtænkt som muligt, da en enkelt overset detalje kan vise sig at have store fremtidige konsekvenser.

En ejendomsmægler København kan fungere som en rådgiver ved boligkøb, og behøver ikke koste det hvide ud af øjnene. Typisk arbejder en køberrådgiver ud fra et fastsat salær.

Råd fra ejendomsmægler

Et godt råd fra en ejendomsmægler er, at man undersøger kvarteret og området, før man beslutter sig for at forelske sig i ejendommen. Her kan man undersøge afstand til børneinstitutionerne, hvis dette er relevant eller afstanden til og fra offentlig transport. Ejendommens beliggenheden i forhold til supermarkeder med videre kan også være relevante overvejelser.

Derudover kan det være en god idé at undersøge kommunens fremtidige planer for området. Dette kan medvirke til at øge prisen på længere sigt eller trække ned i prisen på kortere sigt, hvis de planlagte projekter viser sig at vare i længere tid.

Udover ovenstående arbejdsopgaver kan ejendomsmægleren udarbejde ejendommens skøde og refusionsopgørelse samt berigtige handlen. Sidstnævnte betyder, at advokaten vil sørge for, at bolighandlen finder sted efter de aftalte vilkår, samt at de aftalte deadlines parterne imellem bliver overholdt.

Ved overtagelse af boligen anbefales det, at denne undersøges grundigt. Det vil sige, at man undersøger ejendommen for fejl og mangler. Dette anbefales, at gøres i samarbejde med en ejendomsmægler Frederiksberg eller byggesagkyndig, og at man tager sig god tid med dette, da man som køber risikerer at hæfte selv for senere fundne fejl og mangler, medmindre andet er aftalt.

Det kan være en fordel, at man får lavet en passende ejerskifteforsikring, som typisk lyder på 5 år. Denne aftale sørger for, at det er sælger, der hæfter for fejl og mangler, som ikke indgik i tilstandsrapporten.