Flere nye planer skal gøre Serritslev smukkere

SERRITSLEV: Der er forår og fornyelse på vej i landsbyen Serritslev, hvor de ca. 800 beboere nu snart kan se frem til en smukkere by.

Der bliver således arbejdet på byens sydlige indkørsel, hvor flag og skiltning har gjort sit. Desuden har en lille flok af byens meget aktive pensionister sat sig for, at der skal laves en bypark, som indbyder til et lille stop og en gåtur.

- Der er nok en fire-fem stykker, der arbejder med planerne, fortæller Poul Petersen fra Serritslev, der dog ikke selv deltager.

- Vi man være med, så kan man bare henvende sig, fortæller Poul Petersen.

Tilladelserne er på plads, og med en planskitse af området er der søgt midler fra blandt andet Grøn ordning, så arbejdet er påbegyndt med rydning af arealet og de indledende anlægsarbejder.

Efter planen skal parken have en lille p-plads til forbipasserende, der kan gøre holdt ved et af bordene, og måske nyde parken på en tur ad de snoede stier. Det drøftes bl.a., om der skal plantes japanske kirsebærtræer, som med deres blomsterpragt måske kan blive parkens og byens kendetegn, eller om det skal være nogle helt nye sorter af langtidsblomstrende hortensia.

Midt i parken etableres en vandkunst.

Borgerne opfordres til at komme med ønsker til indretningen af parken, og det kan være alt fra shelters til køkkenhaver.

Når det bliver plantevejr, går de ihærdige pensionister i gang igen, og skulle nogen ønske at blive en del af fællesskabet omkring etableringen af Serritslev Bypark, kan man bare møde op.

Forskønnelse af hovedgaden

Der arbejdes også med en forskønnelse af Syrenvej, den gamle hovedvej gennem byen.

Syrenvej får nye fortove og der bliver lavet nye chikaner, ligesom trafikken bliver reguleret ved Kalumvej og Hybenvej for at øge trafiksikkerheden, og sluttelig får vejen et nyt lag asfalt.

I chikanerne skal der laves beplantninger, evt. japanske kirsebærtræer, som i parken.

Kommunen arbejder allerede med vejen, og det er et håb, at vejen kan indvies sammen med byparken i august-september.

Nye forretninger

I den tidligere brugsforening midt på Syrenvej er der nu en ny forretning, ”Lise-Lotte Genbrug og Outlet”.

I den anden ende af Syrenvej bliver der også en forretning. Det er ”Drivværket”, et socialpædagogisk arbejds- og undervisningskollektiv, der dels vil lave forskellige håndværksarbejder, som kan sælges, og dels lave arbejder efter ønske.

Der vil i løbet af kort tid blive åbnet et showroom med eksempler på hvad de kreative unge kan lave.

Byens købmand har desuden pyntet op omkring indgangen og er nyindrettet, så det er blevet et mødepunkt for Serritslevs borgere.

Legepladsen

Byens Borgerforening har sammen med Friskolens forældrekreds og skolens pedelkorps efterhånden skrabet penge sammen til færdiggørelse af den store legeplads mellem multibanen og skolen.

- Så nu bliver der snart købt gynger og rutsjebane, som vil blive sat op i løbet af de kommende måneder, fortæller Poul Petersen.

- Det bliver til gavn for skolens mange elever, men sandelig også for byens øvrige børn, mener han.

pcp

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...