Brøndeslev Lystfiskeriforening hjalp med at sætte 25.000 små ål ud

BRØNDERSLEV: Tirsdag blev der udsat 25.000 små 15 centimeter lange sætteål i Vendsyssels største vandløb, Ryå.

Det oplyser Jens Andersen, der er formand for Brønderslev Lystfiskeriforening (BLF), i en pressemeddelelse. Han skriver:

- Udsætningen er et led i at hjælpe den næsten uddøde ålebestand i Danmark og i øvrigt i hele Europa, idet tidligere tiders store indtræk af glasål fra ålenes yngleområder i Sargassohavet nu om dage er næste ophørt med store nedgange i ålebestandene i hele Europa til følge. EU prøver at afhjælpe nedgangen med en handlingsplan, hvor udsætning af små ål indgår. Danmark udsætter derfor, med tilskud fra EU, små ål i udvalgte vandløb her i landet. Det er DTU Aqua i Silkeborg, som udarbejder planen for danske udsætninger, som tillige er finansieret af fisketegnsmidler.

Brønderslev Lystfiskeriforening, som har fiskevand i Ry å hjalp til med det praktiske ved udsætningen. Foreningen stillede med både og 20 mand, som sejlede ned gennem vandløbet over en strækning af godt 20 kilometer og spredte de små ål.

- BLF håber, at det kan medvirke til at genskabe en bedre ålebestand i Ryå, selvom ålene en meget langsomt voksende, idet en ål skal være mindst otte år, før den bliver 40 cm. Når ålene bliver større, kan de tillige være med til at holde den invasive signalkrebs i ave, idet ålene kan gå ind i krebsenes huler i brinkerne og spise dem, når de er bløde i forbindelse med skalskiftet.

Jens Andersen melder, at udsætningerne gik godt, og at BLF er meget tilfreds med at kunne være med til at genskabe ålebestanden i Ryå.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...