Hellum Multihus bliver skilt ud som selvstændig forening, der skal drive huset, som andre kan lave aktiviteter i

HELLUM: Hellum Idrætsforening og Hellum Borgerforening, som står bag Hellum Multihus, har besluttet, at tiden er inde til at skille multihuset ud som en selvstændig forening.

Det oplyser Bjarke Steen Larsen, der er formand for Hellum Idrætsforening og også er formand for det brugerråd, der i dag står for at drive Multihuset, og som tæller folk fra begge foreninger.

- Multihuset er i øjeblikket en afdeling under idrætsforeningen, og da vi byggede huset i sin tid, var hele byen og omegnen med til at lave det. For at bevare tilknytningen til multihuset, så borgerne føler, at de er en del af multihuset, så har vi besluttet at lave den her forening, fortæller han.

Det har været et ønske længe, og det sker også for at fremtidssikre multihuset.

- Idrætsforeninger i hele landet har det jo svært, i hvert fald de små foreninger, og vi var bange for, at hvis idrætsforeningen måtte lukke, så kunne der ske det, at det gik ud over multihuset, fortæller Bjarne Steen Larsen, der samtidig peger på, at både idrætsforening og borgerforening i dag er i en god gænge.

De er flittige brugere af multihuset, hvor der er en lang række aktiviteter som fællesspisninger, gymnastik og banko. Huset bruges fx også til hundetræning, møder og dagplejeaktiviteter, og brugerne kommer også fra mange andre steder end Hellum.

Desuden er der 35-40 årlige udlejninger til fester, hvor folk kan bruge både huset og udenomsarealerne, som omfatter legeplads og flere boldbaner.

Der holdes stiftende generalforsamling i den nye forening i 6. juni 2019.

Den nye forening, der stiftes, skal tage sig af den daglige drift og vedligeholdelse af Multihuset. Og så skal de øvrige foreninger fortsat stå for at skabe liv i huset med deres forskellige arrangementer.

Bjarke Steen Larsen fortæller, at beslutningen om at lave en selvstændig forening udspringer af, at der for godt et år siden var en anden bestyrelse i borgerforening, som ønskede multihuset lagt under borgerforeningen. Men på en generalforsamling var der et stort ønske om, at det skulle være en selvstændig forening, og der blev valgt en ny bestyrelse.

- Det er ud fra det, at man har arbejdet for det. Der var et stor flertal for, at der skulle være en selvstændig forening for, at borgerne kunne føle et ejerskab, og det var dét, man var interesseret i, opsummerer Bjarke Steen Larsen.

Hellum Multihus blev bygget for 30 år siden efter at byens kro brændte. Kroen var dengang stedet, hvor man mødtes og hold fester, møder og spillede banko.

- Der kom så et tomrum, og vi blev dengang enige om at nedsætte en styregruppe med repræsentanter fra idrætsforeningen, borgerforening, og dengang havde vi også en ungdomsforening. Efter mange forhandlinger nåede vi frem til, at det skulle være et hus, og der var fuld opbakning til at bygge det og masser af frivillig arbejdskraft, husker Bjarke Steen Larsen.

Multihuset blev en afløser for kroen, og Bjarke Steen Larsen oplever, at folk kommer fra hele Vendsyssel og holder fester der, fordi et er fri for trafik er og har fine faciliteter.

Den ekstraordinære generalforsamling foregår selvsagt i Hellum Multihus.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...