En ung købstad - handel og erhverv i Brønderslev

Brønderslev er ikke nogen gammel by – faktisk har den kun 99 år på bagen som købstad – og det er jo ingenting, når Danmarks ældste købstæder allerede er omkring 800 år gamle. Brønderslev blev den andensidste by i landet, der fik status som købstad. Dette skete i 1921.

Og hvad er så en købstad? En købstad er en by, der har fået særlige rettigheder i forhold til handel og håndværk – samt søfart, hvis beliggenheden var til det. Tidligere måtte handel ikke foregå udenfor byerne, hvorfor bønderne var nødt til at rejse til købstæderne, når de skulle sælge deres varer eller købe det nødvendige til husholdningen. En købstad havde også lov til at opkræve skatter og afgifter, og var ikke underlagt godser eller herreder, men kun konge- og siden statsmagten.

Købstæderne mistede med Næringsfrihedsloven i 1857 deres økonomiske privilegier.

Da købstæderne ikke længere havde særlige økonomiske privilegier, og der samtidig anlagdes jernbaner over hele landet, voksede de mange nye stationsbyer i størrelse og betydning. En af dem var Brønderslev, der blev stationsby i 1871.

Brønderslevs æra som handelsby begyndte dog allerede i 1843, hvor der første gang afholdtes marked ved Brønderslev Kro. Dette skete, da der anlagdes en ny hovedvej mellem Aalborg og Hjørring, der gik forbi Vester Brønderslev. Hurtigt blev der tradition for både et årligt september-marked og for mindre ”onsdags-markeder”, der afholdtes alle onsdage fra september til jul. Markederne var såkaldte uautoriserede markeder indtil 1858, da amtsrådet autoriserede markederne, og dermed gjorde dem lovlige. Septembermarkedet voksede sig hurtigt stort og er helt frem til i dag kendt som ”Store Brønderslev Marked”.

Fra midten af 1800-tallet bosatte stadig flere sig langs hovedvejen ved kroen og begyndte at drive forretninger. Det var dog først efter næringsfrihedslovens indførelse, at der for alvor kom gang i handlen i Brønderslev.

Byen voksede omkring kroen og markedspladsen, men fra jernbanens åbning 16. august 1871 ændredes dette fuldstændigt. Fremadrettet opstod nye forretninger; gæstgivergårde, købmandsgårde, manufakturhandlere, foderstoffer, tømmerhandler, teglværk, maltgøreri, apotek, bageri, ølhandel, isenkræmmer, høker, boghandel, og en mængde håndværkere etablerede sig; garver, urmager, rebslager, drejer, buntmager, farver, smed, mekaniker, glarmester og snedker. Byen voksede den kommende periode næsten udelukkende omkring stationen, der i slutningen af 1800-tallet blev byens knudepunkt – alene i 1872-73 blev der solgt 23.034 billetter og afsendtes 2.855 tons gods.

Jernbanen skabte vækst

I starten af 1900-tallet forbedredes de trafikale forbindelser i store dele af Vendsyssel. Åbningen af Limfjordsbroen i 1933 gav en fast forbindelse til Himmerland, hvor man forinden måtte bruge færge. Der skete også forbedringer af de eksisterende vejnet i landsdelen. I Brønderslev blev gaderne brostensbelagt, og de mindre landeveje blev udbygget.

Men den store ændring for Brønderslev lå i jernbanens udvikling. Rejsetiden til Hjørring eller Nørresundby var cirka en time og til Frederikshavn var den to timer. Brønderslev var derfor ikke kun geografisk, men også trafikalt centralt placeret i Vendsyssel.

Jernbanens kortere rejsetider var med til at øge handelstransporten til og fra Brønderslev. Det skabte i årene op til købstadstitlen en markant stigning af handelsdrivende og flere mindre industrivirksomheder voksede frem. Et par enkelte voksede sig store. Blandt andet etablerede Niels Nielsen en smedeforretning, der i 1910’erne producerede knap 1000 plove årligt. Plovene blev kendt under navnet ”Brønderslev-ploven”.

En anden fabrikant var Peder Nielsen, der flyttede sin beslagvirksomhed fra Tylstrup til Brønderslev i 1886. Virksomheden voksede og havde i 1918 en stab på over 100 ansatte. i 1933 fik virksomheden navnet Pedershaab Maskinfabrik og beskæftigede omkring 500 medarbejdere, hvorfor den havde enorm betydning for byens industri og erhvervsliv.

I 1919 begyndte man at arbejde for at gøre Brønderslev til en købstad. Det skete blandt andet efter ønsket om at give byen større anseelse og sikre rejsende fra udenlandske firmaer tilladelse til at besøge byen. Det krævede, at man var købstad. Handelsstanden i Brønderslev var derfor nødsaget til at tage til Hjørring eller Aalborg for at møde udenlandske repræsentanter, hvilket selvsagt var til gene.

Som bekendt lykkedes forsøget og Brønderslev fik 1. april 1921 status som købstad. Det var for øvrigt ved samme lejlighed, at byen gik fra at hedde Vester Brønderslev til blot at hedde Brønderslev.

Byen som købstad

Hvor der i årene op til 1921 skete meget med både vejnet og antal handelsdrivende, så var der til trods for købstadstitlen kun ganske få nystartede virksomheder i de følgende årtier. Det var i stedet de allerede etablerede virksomheder, som havde størst vækst.

Udover de allerede nævnte jernfabrikker kan nævnes Brønderslev Andelsslagteri som påbegyndte sit virke i 1911. Helt frem til 2003 var der slagteri samme sted. Nævnes bør også Carstensens Klædefabrik, der startede 1876 som et farveri.

Med købstadsprivilegierne medfulgte også en lang række nye funktioner i Brønderslev. Blandt andet stod et nyt rådhus klar i 1920. Rådhuset husede nu politistation, en retssal og et dommerkontor, da købstaden havde ret til egen domstol. Det var dog først i 1940 at Brønderslev blev hjemsted for egen retskreds.

I takt med byens vækst blev der også etableret nye institutioner. Blandt de vigtigste var statshospitalet, som blev indviet i 1957. Sygehuset fra 1894 blev desuden udvidet flere gange, senest i 1965. Omkring årtusindeskiftet blev både Omfartsvejen og Hirtshalsmotorvejen indviet, hvilket blot styrkede byens position som erhvervsby.

Den opvakte læser noterede sig i starten af denne artikel, at Brønderslev har 99 år på bagen som købstad. I 2021 kan byen derfor markere 100-års jubilæum som købstad. Det markerer Museum for Forsyning og Bæredygtighed ved at udgive en bog om Brønderslevs historie, med fokus på tiden omkring og efter købstadsprivilegiet blev tildelt. Flere af de her i artiklen berørte emner, vil i den sammenhæng blive udforsket og uddybet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...