Ved næste kommuneplan er udpegningen officiel

BRØNDERSLEV: En dag lige før jul i 2017 mødtes planlægger Steven Hansen fra Brønderslev Kommune og museumsinspektør Lykke Olsen fra Museerne i Brønderslev Kommune med Flemming Kristensen på hans gård, Korslund ved Hallund.

De to gæster havde et par uger før spurgt gårdejeren, om han var interesseret i at få sin store gård erklæret bevaringsværdig. Det er Flemming Kristensen, og denne vinterdag viste han med stolthed stedet frem for gæsterne både ude og inde.

- Det var spændende at se stedet og særligt sjovt at se de velbevarede stuer, rester af den gamle prydhave og det flotte stuehus helt tæt på. Flemming fortalte også nogle interessante historier om gården, fortæller Lykke Olsen og fortsætter:

- Han fortalte, at en af de tidligere ejere havde været sognerådsformand, og at sognerådet holdt deres møder i de gamle stuer. Han kunne også fortælle, at samme ejer havde sørget for, at der var blevet anlagt en jernbanestation en halv kilometer fra gården, da jernbanen kom til området.

- Han leverede nemlig mælk til Aalborg og ville derfor godt have, at toget stoppede tæt på hans gård. Stationsbygningen ligger der for øvrigt endnu.

- Grunden til besøget var, at kommunen og museet er interesserede i at udpege gården som bevaringsværdig.

Lykke Olsen fortæller, at alle landets kommuner er forpligtiget til - i samarbejde med områdets statsanerkendte museum - at udpege bevaringsværdige bygninger. Når man udpeger bevaringsværdige bygninger, ser man på, om bygningen er så original i sit materiale, er så tæt på sit oprindelige udseende og rummer en så tilpas velbevaret fortælling fra fortiden, at den bør bevares. Udpegningerne er med til at sikre, at borgere og turister fortsat kan aflæse områders historie i deres bygninger, og dermed bliver området mere interessant at færdes i. Udpegningen er dermed en ros til bygningen.

- Anlægget er lidt ombygget, men det har stadig mange originale træk. Den fine gård fortæller med sit imponerende stuehus, store udlænger og rester af en prydhave historien om de selvbevidste gårdmænd på landet i begyndelsen af 1900-tallet. Her var en gårdmand, der signalerede til omverden, at han havde penge til at bygge en næsten herskabelig bolig, og udlængerne viser storproduktion på landet dengang, siger Lykke Olsen og tilføjer:

- Det er desuden herligt at møde en gårdejer som Flemming Kristensen, som er stolt af sin gamle gård og gerne vil have den erklæret bevaringsværdig.

Udpegningen er først officiel, når den bliver omtalt i næste kommuneplan. Oplysninger om udpegningen bliver desuden lagt på Kulturstyrelsens website om fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...