Hvis man skal undersøge plante- og dyrelivet i en sø eller en å, er der kun en ting at gøre ... så må man trække i et par vaders og finde det store net frem. Og bruge nogle dage på at indsamle prøver af dette og hint, for så at gå hjem i laboratoriet og kigge nærmere på, hvad man har fundet og fanget.

Det slidsomme, og helt sikkert hyggelige, arbejde har et hold ingeniører med base i Jerslev tænkt sig at gøre helt og aldeles overflødigt i løbet af et par år.

De er i fuld gang med at udvikle et apparat, der kan nedsænkes i den førnævnte å eller sø. Her skal det opholde sig i et stykke tid, hvorefter det har registreret DNA-rester af alt levende i vandet. På den måde kan man få et øjebliksbilledet af livet i vandet - om der er nye arter eller arter, der er forsvundet og vandmiljøet generelt.

Stort potentiale

- Vi blev op opmærksomme på et spændende udbud fra den norske stat, som godt kunne tænke sig sådan et apparat til deres vandløb og søer og er i øjeblikket i fuld gang med at udvikle det smamen med DNAsesne ApS - i konkurrence med andre indbudte virksomheder. Og vi har fået to millioner norske kroner til arbejdet, så det er ret fantastisk, siger Poul Larsen, der er leder af udviklingsafdelingen i Dansk Miljørådgivning. Virksomheden har kontorer spredt ud over hele Danmark, men udviklingsafdelingen - den ligger midt i Jerslev og gør egentlig ikke meget væsen af sig.

En lille kontorbygning, et par skurvogne med arbejdsborde og værktøj og en udvidet carport til lager - det er såmænd det hele.

Men stedet er base for 15 ansatte, de fleste ingeniører i forskellige afskygninger, som beskæftiger sig med undersøgelser af jord- og grundvandsforureninger, målinger af skimmelsvamp, jordbundsundersøgelser, miljørådgivning og meget andet, som kommuner, regioner, erhvervslivet og private jævnligt har brug for. Og selv om de ansatte har travlt med at løse opgaver i hele Nordjylland, er der også tid til forskning og udvikling af helt nye metoder til at udføre arbejdet.

- Vi er tre virksomheder tilbage, der arbejder på at udvikle det nye målingsapparat og selv om vi ikke vinder, er der store perspektiver i det - globalt. Det ender med at blive et apparat, der kan justeres til forskellige formål og vil kunne bruges til mange ting, når man skal måle plante- og dyrelive i forskellige miljøer. Og det er en fed mulighed for at udvikle noget, som kan ændres til at registrere andre ting helt automatisk - bakterier, drikkevand og meget, meget andet. Der er ret store perspektiver i det her, siger Poul Larsen.

Penge fra Innovationsfonden

Som om det ikke var nok med et par millioner norske udviklingskroner, har udviklingsafdelingen i Jerslev også lige fået 200.000 kroner fra Innovationsfonden - også til at udvikle noget helt nyt og nyttigt, men i en helt anden boldgade, nemlig slam i rensningsanlæg.

- Vi er i gang med at udvikle et laserstyret apparat, der meget præcist kan måle, hvor hurtigt slam i vandet på et rensningsanlæg bundfælder sig, fortæller Poul Larsen om et emne, som de færreste har et forhold til.

- Men det er faktisk noget, der man spare både tid og penge for rensningsanlæg, også globalt set. For jo mere præcise målinger man har på bundfældningen af slam, desto mere effektivt kan man drive rensningsanlægget. I dag måler man nedfældningen ved at tage en vandprøve og så kigge på nedfældningen - det arbejde vil vi overlade til et automatisk, laserstyret apparat, siger han.

Det kommende apparat

På nippet til noget helt nyt

Dansk Miljørådgivning har eksisteret siden 1993, og har været i konstant udvikling siden begyndelsen ... og med de resultater, som forskningsafdelingen i Jerslev har undervejs, er der en ny, stor ændring på vej.

- Vi overvejer i øjeblikket hvordan vi kommer videre herfra - om vi skal leje apparater ud eller sælge dem. Og vi overvejer, hvordan de skal produceres i større skala, hvis og når kunderne finder ud af, at vi har gang i noget spændende - en ting er jo at have en udviklingsafdeling, noget helt andet er at drive en produktionsvirksomhed, siger Poul Larsen.

Men foreløbig tænkes der store tanker og justeres på de prototyper, der er godt på vej. Midt i Jerslev.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...