Undersøgelse viser, at eleverne har det godt - de er blevet spurgt til en lang række forhold i deres skolehverdag

BRØNDERSLEV: Eleverne på Brønderslev Gymnasium ligger pænt over landsgennemsnittet i en måling, hvor eleverne er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn, der vedrører deres trivsel på gymnasiet.

De ligger fx otte procentpoint højere end gennemsnittet på udsagnet ”jeg er motiveret for undervisningen”, mens de ligger fem procentpoint over på ”jeg føler, jeg hører til på min skole” og ligger 16 pct. over på ”jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene”.

Der er også et afsnit i undersøgelse, der handler om pres og bekymringer, og der er gymnasieeleverne i Brønderslev totalt set lidt mindre bekymrede end den gennemsnitlige gymnasieelev i Danmark, hvor halvdelen af eleverne på landsplan svarer, at de ”tit” eller ”meget tit” føler sig pressede på grund af karakterer.

Også HF’erne ligger rigtigt pænt, og ligger især rigtigt højt på temaet læringsmiljø, hvor de er 12 procentpoint over gennemsnittet, mens de er næsten ligeså højt liggende på social trivsel og faglig individuel trivsel.

Kun på ganske få spørgsmål ligger gymnasieeleverne i Brønderslev lidt under, og samlet set er resultatet rigtigt pænt.

- Det er vi enormt stolte over. Det bekræfter, at vi har gang i mange gode ting, fortæller uddannelsesleder Pernille Dahl.

Rektor Per Knudsen er også glad for målingen og hæfter sig blandt andet ved, at lærerne får pæne vurderinger i et afsnit om den faglige trivsel. Han fortæller, at skolen har sat nogle tiltag i gang omkring klasseledelse og lærernes relationsdannelse til eleverne.

- Det er tydeligt, at det har virket, konstaterer han.

Skolen har også haft mange lærere på uddannelse i klasseledelse med en forsker, hvor det har handlet om tydelighed og motivation.

Pernille Dahl peger på, at elevernes forhold til lærerne betyder noget - og det bliver der arbejdet med.

- Vi gør meget ud af at skelne mellem en privat relation og en faglig relation, men der er en snert af, at eleverne tænker, at lærere giver en lille smule af sig selv og lægger mærke til, hvis eleven har været væk, og ser den enkelte elev, fortæller Pernille Dahl.

Per Knudsen peger på, at der er lavet undersøgelser på, hvad den relation betyder.

- Der er videnskabelig evidens for, at man lærer bedre, hvis relationerne er gode.

- Det betyder noget for elevernes motivation. De føler, at de har læreren med sig, og at læreren lægger mærke til, om man rykker sig, supplerer Pernille Dahl.

Per Knudsen og Pernille Dahl glæder sig over, at skolen også ligger godt på den sociale del, som handler om, om man har det godt i sin klasse.

Det er noget, skolen gør meget ud af, og de mener, at det er en fordel, at gymnasiet ikke er så stort.

- Vi har det trygge og det nære, hvor man kender hinanden, fortæller Pernille Dahl.

Et eksempel på det nære er, at skolen har tradition for en fest, hvor både forældre, lærere og elever deltager.

Skolen gør også meget ud af at lave ryste-sammen aktiviteter - både når eleverne begynder i 1.g, men også når de lidt senere på skoleåret vælger studieretning og kommer i nye klasser.

Også på læringsmiljø ligger skolen pænt, og mobning er det meget lidt af.

Trivselsundersøgelsen er en national undersøgelse, som Undervisningsministeriet står bag. Den udkom i september måned. Her konkluderede Undervisningsministeriet, at eleverne generelt er glade for gymnasiet, men at pres trækker trivslen ned.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...