Inklusion fyldte meget på generalforsamling i Midtvendsyssel Lærerkreds

BRØNDERSLEV: Inklusion fyldte meget på årets generalforsamling i Midtvendsyssel Lærerkreds. Det oplyser lærerkredsen i en pressemeddelelse.

- Efter den sædvanlige indledning aflagde formand Kirsten Tranekær sin mundtlige beretning, hvor fagbevægelsens hovedorganisation, kommission og lokal arbejdstid, involverende fagforening, styringsmekanismer, som sætter undervisningsopgaven under pres samt inklusion var på dagsordenen. Har man flyttet fokus fra barnets tarv til økonomiens tarv, når et barn med støttetimer i børnehaven mister disse støttetimer ved overgangen til skolen?, skriver lærerkredsen i en pressemeddelelse. Lærerformanden lagde ikke skjul på, at inklusionen er folkeskolens største udfordring.

- Mange lærere oplever, at inklusion er blevet lærerens ansvar alene, og at de er blevet ladt alene med inklusionsopgaven uden nævneværdig opbakning fra ledelsen, uden efteruddannelse, uden at der i opgavefordelingen er taget hensyn til klasser med særlige behov og uden mulighed for at få kvalificeret hjælp til de elever, der har brug for det.

Lærerkredsen oplyser, at formanden gjorde det klart, at det ikke skorter på uvilje fra skoleledernes side, men at det handler om, at der simpelthen ikke er penge nok til inklusionsopgaven i skolerne.

- Set med lærerøjne er god inklusion kendetegnet ved, at den har værdi for både den inkluderede og fællesskabet. Ellers kan man vel ikke tale om inklusion.

Generalforsamlingen fik besøg af Jeanette Sjøberg fra hovedstyrelsen, som præsenterede et oplæg omkring den styring, der har været af folkeskolen i de senere år. En styring præget af sammenligninger og benchmark. Hun fortalte om den rådgivningsgruppe, som hun selv har været en del af, som fik løsnet bindingerne i Fælles Mål. Jeanette Sjøberg lagde vægt på, at god undervisning skal være didaktisk funderet, hvor mål suppleres med overvejelser om organisering, metoder, arbejdsformer, bevægelse m.m.

Efter gennemgang af kredsens økonomiske forhold sluttede generalforsamlingen af med en god middag og nogle hyggelige timer, hvor snakken gik livligt ved bordene.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...