Opretter ny præstestilling, som tager sigte på at øge diakoni-indsatsen

BRØNDERSLEV: Nu vil folkekirkerne i kommunen satse endnu mere på kirkens sociale arbejde - det man kalder diakoni.

Det sker med oprettelse af en helt ny stilling, hvor præsten skal arbejde i Brønderslev og Serritslev Kirker bl.a. med støtte til Brønderslev Kirkes diakonale arbejde.

Det kommer til at fylde halvdelen af arbejdstiden. den anden halvdel deles mellem Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev og Kirkens Korshærs arbejde i Brønderslev Provsti.

I forvejen har Brønderslev Provsti en halvtids diakonipræst ansat, og provstiudvalgsformand Anders Hummelmose glæder sig over, at det endnu engang er lykkedes at prioritere midler til, at kirken kan løfte sit sociale ansvar og styrke indsatsen.

Det samme er provsten.

- Jeg glæder mig over, at vi nu kan formalisere et allerede eksisterende samarbejde mellem Folkekirken og Kirkens Korshær samt Psykiatrisk Sygehus. Og samtidig styrker vi det diakonale arbejde i sognene i provstiet, siger provst Lise Lundgreen

Den nye præst skal være en synlig del af det lokale arbejde i Kirkens Korshær. ’

Både for brugere, frivillige og ansatte, og præstens arbejde er sjælesorg, kirkelige handlinger, gudstjenester, opsøgende arbejde og andet i relation til Kirkens Korshærs brugere både fra varmestuen Fristedet og i Børne- og Familiearbejdet.

Patienterne på Brønderslev Psykiatriske Sygehus kan møde præsten til gudstjenester og ved samtaler.

Præsten skal være synlig og nærværende, og et ønske for fremtiden er et opsøgende arbejde i forhold til bosteder og psykiatriske dagtilbud.

Sognepræst Gitte Lykke Andersen glæder sig til at byde en ny kollega velkommen i præsteflokken i Brønderslev Kirke.

- Her i Brønderslev-Serritslev vokser det kirkelige fællesskab. Det gør det efter min mening, fordi vi her i pastoratet formår at være kirke på trods af forskelligheder, hvilket er til stor velsignelse for menigheden og vi, der er kaldet som menighedsråd og ansatte.

- Jeg glæder mig meget til at hilse en ny kollega velkommen, fordi vi derved får flere kræfter til at løfte de vigtige opgaver, der særligt retter sig mod pastoratet og provstiets udsatte og sårbare del af menigheden.

Brønderslev-Serritslev Pastorat har i forvejen fire sognepræster i 3,5 stilling.

Brønderslev Sogn er et af de største sogne i Aalborg Stift og har rigtig mange kirkelige handlinger og en vifte af forskellige gudstjenester og tilbud for børn, unge, voksne og ældre i den nyrenoverede kirke og sognegård.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...