Spar Nord Fonden donerer en halv millioner kroner til nordjyske undervisningssteder

BRØNDERSLEV: Elever fra almene og tekniske gymnasier i Nordjylland kan fremover supplere de traditionelle opgaver i naturvidenskab med praktiske problemstillinger og øvelser, som har direkte tilknytning til avanceret teknologi indenfor energi-og fjernvarmeproduktion. De rykker nemlig ud fra de støvede fysiklokaler til Brønderslevs nye kraftvarmeværk, der er det første af sin art i verden.

Region Nordjylland har netop bevilget godt 800.000 kr. til udvikling af en vifte af undervisnings-og projektforløb inden for naturfagene.

Forløbene er relateret til de enkelte klassetrins læseplaner og træder i stedet for timerne på skolen.

Et bredt samarbejde, med Brønderslev Gymnasium i spidsen, har fået bevilget pengene til et projekt, som løber over to et halvt år. Også Dronninglund Gymnasium, Nørresundby Gymnasium & HF, Aalborghus Gymnasium og Aalborg Tekniske Gymnasium deltager i projektet.

Hertil kommer Brønderslev Forsyning, som i forbindelse med etableringen af et nyt avanceret energianlæg er ved at indrette et særligt lokale - et såkaldt energilaboratorium, hvor nye energiteknologier kan formidles og omsættes til virkelighedsnære undervisningstimer.

Også skolerne i Brønderslev og Aalborg Universitet er med i dette arbejde. Vicerektor Thomas Svane Christensen fra Brønderslev Gymnasium er gået foran i bestræbelsen for at lave nye undervisningstilbud sammen med forsyningen.

- Vi er overbeviste om, at Brønderslev og Nordjylland med de rammer, der her er skabt, virkelig kan få udviklet et nyt, tiltrækkende tilbud, som mange af vores unge studerende vil få stor gavn og fornøjelse af, siger han.

Samtidigt opfordrer han også til, at andre gymnasier og skoler gør brug af faciliteterne og de nye undervisningstilbud, når disse er færdige.

På gymnasiet fylder energi- og miljø-området en del i undervisningen. To øvrige kontante donationer på 100.000 kr. og 500.000 kr. fra henholdsvis Risagerfonden i Brønderslev og fra Spar Nord Fonden har banet vejen for at kunne indrette energilaboratoriet samt skabe en IT-platform for udnyttelse af energianlæggets online-data i undervisnings- og demonstrationsøjemed.

- Fondsbestyrelsen var fra starten meget begejstret for tankerne i dette projekt. Vi er optaget af, at der skabes nye læringsmuligheder for skoleelever i samspil med det samfund, skolerne er en del af, siger direktør Steffen Nørgaard fra Spar Nord Fonden.

- Vi ser vores støtte som en håndsrækning til nogle ildsjæle, som gør noget ekstra ud over det, der er deres egentlige job, siger direktør Annette Drivsholm fra Spar Nord i Brønderslev.

Henrik Jensen fra Risagerfonden siger, at Fonden gerne vil støtte initiativer, der sætter Brønderslev på landkortet.

- Vi tilbyder med energilaboratoriet et unikt sted til de elever og undervisere, som gerne vil gøre undervisningen uden for skolens mure mere spændende og virkelighedsnær, fortæller formand for forsyningen, Lasse Riisgaard.

Forsyningen kan fremover tilbyde langt mere end blot en interessant rundvisning. De første elever har allerede været omkring stedet, omend energianlægget kun lige er taget i brug, og de nye undervisningsforløb og faciliteterne i laboratoriet ikke er helt på plads endnu.

I følge direktør Thorkil Bartholdy Neergaard er der international interesse for kraftvarmeværket.

- Der har netop været 14 japanske ingeniører på besøg, ligesom der har været folk fra en række andre lande. Blandt andet politikere fra Norge og Sverige, hvor energi også er i fokus.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...