Ryå påvirkes af Limfjorden

0
Engarealer ved Ryå oversvømmes jævnligt. Foto: Henrik Louis
Ryå i det sydlige Vendsyssel er cirka 60 km lang og er landsdelens største vandløb. Fra udspringet på sydvestsiden af Jyske Ås øst for Hellum løber den mod vest, nord om Store Vildmose og herfra mod syd til Limfjorden 10 km nordvest for Aalborg. Åen er et af de vandløb i Danmark, som har mest ringe fald, og som på hele strækningen er stærkt reguleret med et kanalagtigt forløb gennem de store og nu opdyrkede marine sletter mellem Løkken og Aalborg.

Siden 1920’erne har Ryå indgået i afvandingen af den nordlige og vestlige del af den kultiverede Vildmose. Hvor stort et areal Ryå med sine tilløb totalt afvander, kan være svært at sige helt nøjagtigt, men det drejer sig omkring 600 kvadrat kilometer, hvilket vil sige et areal svarende til Bornholm.

I det nedre løb er vand- føringen stor og ret konstant, men påvirkes af vandstanden i Limfjorden. Den nederste strækning af Ryå på ca. 25 km. ligger vandløbet nemlig i næsten samme plan som Limfjorden og vil derfor ved ekstreme vejrforhold med store nedbørsmængder og kraftig vind være stuvningspåvirket på denne lange vandløbsstrækning.

Når det sker, oversvømmes især engarealerne langs åen på den nederste strækning, men også dyrkede landbrugsarealer længere oppe i systemet bliver påvirket og oversvømmes.

På et møde i december 2015, indkaldt af LandboNord, med stor deltagelse af landmænd, organisationer, kommuner, politikere og repræsentanter for vandløbsgruppen for Ryå Vest, redegjorde civilingeniør Kristian Vestergaard fra Aarhus Universitet om afstrømningssituationer, hydrauliske sammenhæng. Han viste med beregninger, at selv om man på en vis strækning i Ryå fjernede sandaflejringer på vandløbsbunden og længere profilindsnævringer i vandløbet, så havde det ingen væsentlig betydning, for vandstanden og vandføringen, når der samtidig var højvande i Limfjorden.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close